30/01/2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 2018

Xem chi tiết tại đây: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2019/01/BC-so-89-vv-BC-tinh-hinh-quan-tri-cty-niem-yet.pdf 30.01.2019
28/01/2019

HALICO 120 năm khẳng định Thương hiệu Uy tín, Chất lượng, An toàn

Với truyền thống 120 năm hình thành, xây dựng và phát triển (1898 – 2018), Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (HALICO) đã […]
21/01/2019

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH – Thay đổi lần thứ 12 (18/01/2019)

11/01/2019

HALICO TỔ CHỨC GẶP MẶT CÁN BỘ HƯU TRÍ ĐẦU XUÂN 2019

Đến hẹn lại lên, nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019, vào sáng ngày 11/01/2019 tại 94 Lò Đúc, Công ty Cổ phần Cồn Rượu […]
03/01/2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN: Về việc thông tin của người nội bộ

  Xem chi tiết tại đây: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2019/01/Cong-bo-TT-cua-nguoi-noi-bo.pdf 03.01.2019