19/03/2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 31.12.2018

Xem chi tiết tại đây: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2019/03/BCTC-kiem-toan-31_12_2018.pdf  
18/03/2019

THÔNG BÁO: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2019

18.03.2019
15/03/2019

THÔNG BÁO về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2019

15.03.2019
30/01/2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 2018

Xem chi tiết tại đây: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2019/01/BC-so-89-vv-BC-tinh-hinh-quan-tri-cty-niem-yet.pdf 30.01.2019
21/01/2019

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH – Thay đổi lần thứ 12 (18/01/2019)

03/01/2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN: Về việc thông tin của người nội bộ

  Xem chi tiết tại đây: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2019/01/Cong-bo-TT-cua-nguoi-noi-bo.pdf 03.01.2019
31/12/2018

NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP HĐQT SỐ: 2330

31.12.2018
28/12/2018

HALICO TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Ngày 28/12/2018, tại Hội trường 94 Lò Đúc – Hai Bà Trưng – Hà Nội, Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội đã tổ […]
13/12/2018

THÔNG BÁO: Tổ chức triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

1.Thông báo Tổ chức triệu tập ĐHĐCĐ bất thường 2018: Xem chi tiết tại đây: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2018/12/TB-so-2274-vv-To-chuc-trieu-tap-ĐHĐCĐ-bat-thuong-nam-2018.pdf 2. Tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ bất thường năm 2018. […]
27/11/2018

THÔNG BÁO: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

27.11.2018
19/11/2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018

  NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:  Nghị quyết HĐQT: Xem tại đây: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2018/11/NQ-so-2226-vv-trieu-tap-ĐHĐCĐ-bat-thuong-nam-2018-7.pdf Thông báo chốt danh sách cổ đông: Xem tại đây: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2018/11/TB-so-2227-vv-Chot-danh-sach-co-đong-5.pdf 19.11.2018
16/11/2018

NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 2222

16.11.2018