Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Ngày 8/12/2016 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016. Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng:

  1. Sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội
  2. Bầu thay thế nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của cổ đông HABECO
  3. Bầu thay thế nhân sự tham gia Hội đồng quản trị của cổ đông DIAGEO

Đại hội có sự tham gia của các cổ đông có quyền dự họp dưới sự điều khiển của Trưởng Ban Tổ chức đại hội ông Mai Văn Lợi, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Nội dung chi tiết Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 (Link tải về: nghi-quyet-dhdcd-bat-thuong-nam-2016-08-12-2016)

Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu ghi lại các hoạt động diễn ra trong đại hội:

Ban Chủ tịch – ông Mai Văn Lợi (Chủ tịch HĐQT), ông Trần Hậu Cường (Phó Giám đốc công ty Halico), bà Lê Thị Von Ga (Trưởng phòng Tổ chức lao động Tổng công ty)

ông Mai Văn Lợi (Chủ tịch HĐQT Công ty HALICO) và ông Shivam Misra (Tổng Giám đốc DIAGEO Việt Nam) trao tặng hoa chúc mừng ông Trần Văn Trung (Chánh VP HĐQT – Thành viên HĐQT -Người đại diện đối với phần vồn của HABECO đầu tư tại HALICO) và ông Lê Việt Dũng(Giám đốc đối ngoại của Công ty TNHH DIAGEO Việt Nam – Thành viên HĐQT HALICO)kể từ ngày Công ty CP Cồn rượu Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

bà Phạm Thị Lan Anh (Trưởng Ban kiểm soát công ty HALICO) trao tặng bó hoa chúc mừng ông Nguyễn Như Khuê (Phó trưởng phòng KT-TC Tổng công ty – Thành viên Ban kiểm soát HALICO) kể từ ngày Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016