Please enter your birthday

Xin lỗi bạn về sự bất tiện này,

vui lòng quay lại khi bạn đã đủ 18 tuổi

Contact with Halico

HALICO HANOI ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY

Formerly known as Hanoi winery built by Fontaine wine company of France in 1898, this is the largest of 5 factories built in Indochina at that time. Through 120 years of formation

94 Lo Duc Str, Pham Dinh Ho, Hai Ba Trung, Hanoi
024 3976 3736
Halico@gmail.com

Vui lòng để lại lời nhắn, thông tin liên hệ nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi, ý tưởng kinh doanh, cơ hội hợp tác, chúng tôi xin tiếp nhận & trả lời sớm.