Halico đón danh hiệu “Top 30 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2016”

Ngày 23/12/2016, Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội vinh dự đón nhận chứng nhận đạt danh hiệu “Top 30 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2016”  do Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam TP. Hà Nội cấp.

Sản phẩm rượu Vodka Hà Nội, sản phẩm tiêu biểu của HALICO, đã tham dự chương trình bình chọn do Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam TP.Hà Nội phát động. Sản phẩm Vodka lọt vào top 30 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích là minh chứng cho thấy sản phẩm HALICO khẳng định thương hiệu Việt, doanh nghiệp uy tín về sản phẩm với chất lượng cao, có tính cạnh tranh với các thương hiệu sản phẩm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế trong quá trình hội nhập.

Hình ảnh: Chứng nhận của Ban chỉ đạo Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố Hà Nội

img_32501

Chứng nhận “Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội – Top 30 Hàng Việt nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2016 – Sản phẩm rượu Vodka Hà Nội” do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội (đã ký)