Vui lòng nhập ngày sinh của bạn

Xin lỗi bạn về sự bất tiện này,

vui lòng quay lại khi bạn đã đủ 18 tuổi

Mạng lưới phân phối của Halico bao phủ trên toàn quốc

Trụ sở chính Halico
Nhà máy Rượu Hà Nội
Chi nhánh Đà Nẵng, TP HCM

Hệ thống Nhà phân phối/Đại lý của Halico tại các Tỉnh/Thành Phố trên toàn quốc

 

Phân phối