CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG 8 THÁP CHƯNG CẤT

100% Sản phẩm Rượu của Halico đều được chưng cất qua Hệ thống 8 tháp vượt trội và hiện đại.

100% Sản phẩm Rượu của Halico đều đạt tiêu chuẩn và đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y Tế
 
He thong chung cat - Halico
 
 

Halico tự hào về truyền thống
xây dựng & phát triển


Timeline Lịch sử 120 năm