Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý Nhà Đầu tư tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016:

 1. Thời gian: 14h00, thứ năm ngày 08 tháng 12 năm 2016
 2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội, 94 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
 3. Nội dung:
  • Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Cồn rượu Hà Nội
  • Bầu thay thế nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của cổ đông HABECO
  • Bầu thay thế nhân sự tham gia Hội đồng quản trị của cổ đông DIAGEO

Để công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành tốt đẹp, kính mong Quý Nhà đầu tư xác nhận việc tham dự với Ông Nguyễn Thế Anh, Thư ký HĐQT Công ty trước ngày 03/12/2016 thông qua:

+/ Số điện thoại: DĐ: 0904.5555.86 +/Fax: (84) 3 821 2662, hoặc:

+/Email: anhnt@halico.com.vn hoặc

+/Đường bưu điện:

                                   Người nhận: Ông Nguyễn Thế Anh

                                   Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội

                                   94 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Quý Nhà đầu tư cũng có thể ủy quyền cho  người khác tham dự Đại hội bằng cách điền vào mẫu Thư ủy quyền (Link tải về: thu-uy-quyen) và gửi về cho chúng tôi qua đường bưu điện, fax, hoặc email nêu trên trước ngày 03/12/2016.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ gửi tới Quý Nhà Đầu tư tài liệu và Phiếu biểu quyết trước thời điểm diễn ra Đại hội.

Khi đến tham dự Đại hội, Quý Nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy CMND/Hộ chiếu, Thư mời, Phiếu biểu quyết và Giấy ủy quyền.

Rất mong Quý Nhà đầu tư thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng ./.

Tài liệu gửi kèm:

 • Mẫu thư xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 (Link tải về: thu-xac-nhan-tham-du)
 • Thông báo số 1100/TB-HALICO ngày 28/11/2016 về việc Tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016  (Link tải về: tb-to-chuc-trieu-tap-dhdcd-bat-thuong-nam-2016)
 • Thông báo số 1101/TB-HALICO ngày 28/11/2016 về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 (Link tải về:tb-vv-chot-danh-sach-cd-tham-du-dhdcdbt-nam-2016)