03/06/2019

THÔNG TIN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ – THÀNH VIÊN HĐQT

Xem chi tiết tại đây: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2019/06/Ban-cung-cap-thong-tin-cua-nguoi-noi-bo-Yann-Michel-Thierry-Cameli.pdf 03/06/2019
25/04/2019

CÔNG TY CP CỒN RƯỢU HÀ NỘI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Ngày 25/04/2019, tại Hội trường 94 Lò Đúc-Hai Bà Trưng-Hà Nội, Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng […]
17/04/2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2019

Xem chi tiết tại đây: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Bao-cao-tai-chinh-Quy-I-2019.pdf 17.04.2019
10/04/2019

THÔNG BÁO: Tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Bộ tài liệu phục vụ đính kèm)

Tải về các tài liệu chi tiết tại đây:  Thông báo và Thư mời tham dự ĐHĐCĐTN năm 2019: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Bo-Thong-bao-thu-moi-hop-ĐHĐCĐ-nam-2019.pdf Bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐTN […]
03/04/2019

THÔNG BÁO: Mời tham gia chào giá mua vật tư, phế liệu 2019

01/04/2019

THÔNG BÁO: Sử dụng phần mềm Scan & Check (GS1) để quét Mã số mã vạch sản phẩm Halico

Theo thông báo của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ, hiện tại Tổng cục đã xây […]
31/03/2019

HALICO ĐƯỢC VINH DANH TẠI LỄ TRAO CHỨNG NHẬN “HÀNG VIỆT NAM TIN DÙNG 2019”

Ngày 31/03/2019 tại Nhà Văn Hóa Học Sinh Sinh Viên – 37 Trần Bình Trọng, Hà Nội đã diễn ra Lễ trao chứng nhận Hàng […]
29/03/2019

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

Xem chi tiết tại đây: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2019/03/Bao-Cao-thuong-nien-nam-2018.pdf    
19/03/2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 31.12.2018

Xem chi tiết tại đây: http://halico.com.vn/wp-content/uploads/2019/03/BCTC-kiem-toan-31_12_2018.pdf  
18/03/2019

THÔNG BÁO: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2019

18.03.2019
15/03/2019

THÔNG BÁO về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2019

15.03.2019
08/03/2019

Halico tổ chức tham quan chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, được sự đồng ý của Ban điều hành công ty, Ban chấp hành Công đoàn […]