Vui lòng xác nhận tuổi trước khi truy cập Website

HALICO cam kết uống có trách nhiệm. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần đảm bảo rằng bạn ở trên độ tuổi uống rượu hợp pháp và được phép xem trang web này một cách hợp pháp. Bằng cách nhấp vào xác nhận “Trên 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của trang web này. Nội dung này dành cho những người trong độ tuổi uống rượu hợp pháp, vui lòng không chia sẻ hoặc chuyển tiếp cho bất kỳ ai chưa đủ tuổi vị thành niên.

 

Xin lỗi bạn về sự bất tiện này,

vui lòng quay lại khi bạn đã đủ 18 tuổi

Thông báo cổ đông

Thông báo Số 741: về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo Số 741: về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

8/03/2023

Tải về
Thông báo số 123: về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo số 123: về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2/03/2023

Tải về
Công văn số 122: Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và SGDCK Hà Nội

Công văn số 122: Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và SGDCK Hà Nội

2/03/2023

Tải về
Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 2022

Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 2022

19/01/2023

Tải về
Báo cáo số 400: Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo số 400: Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2022

22/07/2022

Tải về