Vui lòng xác nhận tuổi trước khi truy cập Website

HALICO cam kết uống có trách nhiệm. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần đảm bảo rằng bạn ở trên độ tuổi uống rượu hợp pháp và được phép xem trang web này một cách hợp pháp. Bằng cách nhấp vào xác nhận “Trên 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của trang web này. Nội dung này dành cho những người trong độ tuổi uống rượu hợp pháp, vui lòng không chia sẻ hoặc chuyển tiếp cho bất kỳ ai chưa đủ tuổi vị thành niên.

 

Xin lỗi bạn về sự bất tiện này,

vui lòng quay lại khi bạn đã đủ 18 tuổi

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên năm 2023

Báo cáo thường niên năm 2023

23/02/2024

Tải về
Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2022

2/03/2023

Tải về
Báo cáo thường niên năm 2021

Báo cáo thường niên năm 2021

2/03/2022

Tải về
Báo cáo thường niên năm 2020

Báo cáo thường niên năm 2020

3/03/2021

Tải về
Báo cáo thường niên năm 2019

Báo cáo thường niên năm 2019

28/02/2020

Tải về