Vui lòng xác nhận tuổi trước khi truy cập Website

HALICO cam kết uống có trách nhiệm. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần đảm bảo rằng bạn ở trên độ tuổi uống rượu hợp pháp và được phép xem trang web này một cách hợp pháp. Bằng cách nhấp vào xác nhận “Trên 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của trang web này. Nội dung này dành cho những người trong độ tuổi uống rượu hợp pháp, vui lòng không chia sẻ hoặc chuyển tiếp cho bất kỳ ai chưa đủ tuổi vị thành niên.

 

Xin lỗi bạn về sự bất tiện này,

vui lòng quay lại khi bạn đã đủ 18 tuổi

Thông báo cổ đông

Biên bản số 216: Họp Ban kiểm soát

Biên bản số 216: Họp Ban kiểm soát

29/04/2021

Tải về
Nghị quyết số 10: Họp HĐQT

Nghị quyết số 10: Họp HĐQT

29/04/2021

Tải về
Nghị quyết số 215: Họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Nghị quyết số 215: Họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

29/04/2021

Tải về
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021

29/04/2021

Tải về
Tờ trình số 210: Phê duyệt miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

Tờ trình số 210: Phê duyệt miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

29/04/2021

Tải về