Vui lòng xác nhận tuổi trước khi truy cập Website

HALICO cam kết uống có trách nhiệm. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần đảm bảo rằng bạn ở trên độ tuổi uống rượu hợp pháp và được phép xem trang web này một cách hợp pháp. Bằng cách nhấp vào xác nhận “Trên 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của trang web này. Nội dung này dành cho những người trong độ tuổi uống rượu hợp pháp, vui lòng không chia sẻ hoặc chuyển tiếp cho bất kỳ ai chưa đủ tuổi vị thành niên.

 

Xin lỗi bạn về sự bất tiện này,

vui lòng quay lại khi bạn đã đủ 18 tuổi

Thông báo cổ đông

Báo cáo số 60: Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 2020

Báo cáo số 60: Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 2020

1/02/2021

Tải về
Báo cáo số 491 – Tình hình quản trị công ty niêm yết (06 tháng đầu năm 2020)

Báo cáo số 491 – Tình hình quản trị công ty niêm yết (06 tháng đầu năm 2020)

27/07/2020

Tải về
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Rượu và Nước giải khát Hà Nội

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Rượu và Nước giải khát Hà Nội

10/07/2020

Tải về
Công văn số 461 – Về việc ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính 2020

Công văn số 461 – Về việc ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính 2020

9/07/2020

Tải về
Công văn số 458b – Về việc công bố thông tin bất thường

Công văn số 458b – Về việc công bố thông tin bất thường

7/07/2020

Tải về