Vui lòng xác nhận tuổi trước khi truy cập Website

HALICO cam kết uống có trách nhiệm. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần đảm bảo rằng bạn ở trên độ tuổi uống rượu hợp pháp và được phép xem trang web này một cách hợp pháp. Bằng cách nhấp vào xác nhận “Trên 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của trang web này. Nội dung này dành cho những người trong độ tuổi uống rượu hợp pháp, vui lòng không chia sẻ hoặc chuyển tiếp cho bất kỳ ai chưa đủ tuổi vị thành niên.

 

Xin lỗi bạn về sự bất tiện này,

vui lòng quay lại khi bạn đã đủ 18 tuổi

Thông báo cổ đông

Quyết định số 16: Phê duyệt đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Quyết định số 16: Phê duyệt đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

10/06/2024

Tải về
Nghị quyết số 15: Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Nghị quyết số 15: Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

10/06/2024

Tải về
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng

29/05/2024

Tải về
Nghị quyết số 11 Họp HĐQT

Nghị quyết số 11 Họp HĐQT

12/04/2024

Tải về