Vui lòng xác nhận tuổi trước khi truy cập Website

HALICO cam kết uống có trách nhiệm. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần đảm bảo rằng bạn ở trên độ tuổi uống rượu hợp pháp và được phép xem trang web này một cách hợp pháp. Bằng cách nhấp vào xác nhận “Trên 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của trang web này. Nội dung này dành cho những người trong độ tuổi uống rượu hợp pháp, vui lòng không chia sẻ hoặc chuyển tiếp cho bất kỳ ai chưa đủ tuổi vị thành niên.

 

Xin lỗi bạn về sự bất tiện này,

vui lòng quay lại khi bạn đã đủ 18 tuổi

Thông báo cổ đông

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh Đà Nẵng

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh Đà Nẵng

28/12/2021

Tải về
Chứng nhận Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng

Chứng nhận Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng

5/11/2021

Tải về
Nghị quyết số 13 của HĐQT

Nghị quyết số 13 của HĐQT

9/09/2021

Tải về
Báo cáo số 377: Tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo số 377: Tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2021

12/07/2021

Tải về
Công văn số 351 Về việc ký kết Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Công văn số 351 Về việc ký kết Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

30/06/2021

Tải về