Vui lòng xác nhận tuổi trước khi truy cập Website

HALICO cam kết uống có trách nhiệm. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần đảm bảo rằng bạn ở trên độ tuổi uống rượu hợp pháp và được phép xem trang web này một cách hợp pháp. Bằng cách nhấp vào xác nhận “Trên 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của trang web này. Nội dung này dành cho những người trong độ tuổi uống rượu hợp pháp, vui lòng không chia sẻ hoặc chuyển tiếp cho bất kỳ ai chưa đủ tuổi vị thành niên.

 

Xin lỗi bạn về sự bất tiện này,

vui lòng quay lại khi bạn đã đủ 18 tuổi

Thông báo cổ đông

Thông báo số 1767 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán VN – Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo số 1767 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán VN – Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

20/05/2020

Tải về
Công văn số 4416 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán VN về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền – HNR

Công văn số 4416 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán VN về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền – HNR

20/05/2020

Tải về
Thông báo số 334: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2020

Thông báo số 334: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2020

18/05/2020

Tải về
Thông báo số 333: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2020

Thông báo số 333: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2020

15/05/2020

Tải về
Nghị quyết HĐQT Số 06 – Nghị quyết Cuộc họp ĐHQT Công ty

Nghị quyết HĐQT Số 06 – Nghị quyết Cuộc họp ĐHQT Công ty

15/05/2020

Tải về