Vui lòng xác nhận tuổi trước khi truy cập Website

HALICO cam kết uống có trách nhiệm. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần đảm bảo rằng bạn ở trên độ tuổi uống rượu hợp pháp và được phép xem trang web này một cách hợp pháp. Bằng cách nhấp vào xác nhận “Trên 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của trang web này. Nội dung này dành cho những người trong độ tuổi uống rượu hợp pháp, vui lòng không chia sẻ hoặc chuyển tiếp cho bất kỳ ai chưa đủ tuổi vị thành niên.

 

Xin lỗi bạn về sự bất tiện này,

vui lòng quay lại khi bạn đã đủ 18 tuổi

Thông báo cổ đông

Quyết định Số 22 – về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty

Quyết định Số 22 – về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty

16/08/2023

Tải về
Nghị quyết số 21 – Về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty

Nghị quyết số 21 – Về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty

16/08/2023

Tải về
Bản cung cấp thông tin người nội bộ

Bản cung cấp thông tin người nội bộ

18/07/2023

Tải về
Quyết định số 19: Bổ nhiệm Kế toán trưởng

Quyết định số 19: Bổ nhiệm Kế toán trưởng

18/07/2023

Tải về
Nghị quyết Số 18: Bổ nhiệm Kế toán trưởng

Nghị quyết Số 18: Bổ nhiệm Kế toán trưởng

18/07/2023

Tải về