Vui lòng xác nhận tuổi trước khi truy cập Website

HALICO cam kết uống có trách nhiệm. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần đảm bảo rằng bạn ở trên độ tuổi uống rượu hợp pháp và được phép xem trang web này một cách hợp pháp. Bằng cách nhấp vào xác nhận “Trên 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của trang web này. Nội dung này dành cho những người trong độ tuổi uống rượu hợp pháp, vui lòng không chia sẻ hoặc chuyển tiếp cho bất kỳ ai chưa đủ tuổi vị thành niên.

 

Xin lỗi bạn về sự bất tiện này,

vui lòng quay lại khi bạn đã đủ 18 tuổi

Thông báo cổ đông

Công bố thông tin: Bản cung cấp thông tin người nội bộ

Công bố thông tin: Bản cung cấp thông tin người nội bộ

21/04/2023

Tải về
Công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

Tải về
Bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2023 (Tiếp theo)

Bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2023 (Tiếp theo)

17/04/2023

Tải về
Bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2023 (Tiếp theo)

Bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2023 (Tiếp theo)

30/03/2023

Tải về
Bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2023

Bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2023

29/03/2023

Tải về