Vui lòng xác nhận tuổi trước khi truy cập Website

HALICO cam kết uống có trách nhiệm. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần đảm bảo rằng bạn ở trên độ tuổi uống rượu hợp pháp và được phép xem trang web này một cách hợp pháp. Bằng cách nhấp vào xác nhận “Trên 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của trang web này. Nội dung này dành cho những người trong độ tuổi uống rượu hợp pháp, vui lòng không chia sẻ hoặc chuyển tiếp cho bất kỳ ai chưa đủ tuổi vị thành niên.

 

Xin lỗi bạn về sự bất tiện này,

vui lòng quay lại khi bạn đã đủ 18 tuổi

Thông báo cổ đông

Thông báo 725: Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo 725: Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

28/02/2024

Tải về
Thông báo số 102: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

Thông báo số 102: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

22/02/2024

Tải về
Công văn số 100: Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và SGDCK Hà Nội

Công văn số 100: Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và SGDCK Hà Nội

21/02/2024

Tải về
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết năm 2023

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết năm 2023

29/01/2024

Tải về
Quyết định Số 22 – về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty

Quyết định Số 22 – về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty

16/08/2023

Tải về