Vui lòng xác nhận tuổi trước khi truy cập Website

HALICO cam kết uống có trách nhiệm. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần đảm bảo rằng bạn ở trên độ tuổi uống rượu hợp pháp và được phép xem trang web này một cách hợp pháp. Bằng cách nhấp vào xác nhận “Trên 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của trang web này. Nội dung này dành cho những người trong độ tuổi uống rượu hợp pháp, vui lòng không chia sẻ hoặc chuyển tiếp cho bất kỳ ai chưa đủ tuổi vị thành niên.

 

Xin lỗi bạn về sự bất tiện này,

vui lòng quay lại khi bạn đã đủ 18 tuổi

Thông tin tài chính

Công bố bổ sung một số thông tin tại Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2024 – Số 184

Công bố bổ sung một số thông tin tại Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2024 – Số 184

12/04/2024

Tải về
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024

12/04/2024

Tải về
Công văn số 93: Giải trình thông tin Báo cáo Tài chính năm 2023

Công văn số 93: Giải trình thông tin Báo cáo Tài chính năm 2023

16/02/2024

Tải về
Báo cáo Tài chính năm 2023 – Đã được kiểm toán

Báo cáo Tài chính năm 2023 – Đã được kiểm toán

16/02/2024

Tải về
Công bố bổ sung một số thông tin tại Báo cáo Tài chính Năm 2023 – Số 29

Công bố bổ sung một số thông tin tại Báo cáo Tài chính Năm 2023 – Số 29

12/01/2024

Tải về