Vui lòng xác nhận tuổi trước khi truy cập Website

HALICO cam kết uống có trách nhiệm. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần đảm bảo rằng bạn ở trên độ tuổi uống rượu hợp pháp và được phép xem trang web này một cách hợp pháp. Bằng cách nhấp vào xác nhận “Trên 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của trang web này. Nội dung này dành cho những người trong độ tuổi uống rượu hợp pháp, vui lòng không chia sẻ hoặc chuyển tiếp cho bất kỳ ai chưa đủ tuổi vị thành niên.

 

Xin lỗi bạn về sự bất tiện này,

vui lòng quay lại khi bạn đã đủ 18 tuổi

Thông tin tài chính

Công bố bổ sung một số thông tin tại Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2021

Công bố bổ sung một số thông tin tại Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2021

11/10/2021

Tải về
Báo cáo Tài chính Quý 3 Năm 2021

Báo cáo Tài chính Quý 3 Năm 2021

11/10/2021

Tải về
Báo cáo tài chính giữa niên độ 2021

Báo cáo tài chính giữa niên độ 2021

30/07/2021

Tải về
Công bố bổ sung một số thông tin tại BCTC 6 tháng Năm 2021

Công bố bổ sung một số thông tin tại BCTC 6 tháng Năm 2021

12/07/2021

Tải về
Công bố bổ sung một số thông tin tại BCTC Quý 2 Năm 2021

Công bố bổ sung một số thông tin tại BCTC Quý 2 Năm 2021

12/07/2021

Tải về