Vui lòng xác nhận tuổi trước khi truy cập Website

HALICO cam kết uống có trách nhiệm. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần đảm bảo rằng bạn ở trên độ tuổi uống rượu hợp pháp và được phép xem trang web này một cách hợp pháp. Bằng cách nhấp vào xác nhận “Trên 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của trang web này. Nội dung này dành cho những người trong độ tuổi uống rượu hợp pháp, vui lòng không chia sẻ hoặc chuyển tiếp cho bất kỳ ai chưa đủ tuổi vị thành niên.

 

Xin lỗi bạn về sự bất tiện này,

vui lòng quay lại khi bạn đã đủ 18 tuổi

Thông tin tài chính

Công bố bổ sung một số thông tin tại Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020

Công bố bổ sung một số thông tin tại Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020

14/07/2020

Tải về
Công bố bổ sung một số thông tin tại Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2020

Công bố bổ sung một số thông tin tại Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2020

14/07/2020

Tải về
Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2020

Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2020

14/07/2020

Tải về
Công bố bổ sung một số thông tin tại Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020 (Số 278)

Công bố bổ sung một số thông tin tại Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020 (Số 278)

15/04/2020

Tải về
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020

15/04/2020

Tải về