Vui lòng xác nhận tuổi trước khi truy cập Website

HALICO cam kết uống có trách nhiệm. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần đảm bảo rằng bạn ở trên độ tuổi uống rượu hợp pháp và được phép xem trang web này một cách hợp pháp. Bằng cách nhấp vào xác nhận “Trên 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của trang web này. Nội dung này dành cho những người trong độ tuổi uống rượu hợp pháp, vui lòng không chia sẻ hoặc chuyển tiếp cho bất kỳ ai chưa đủ tuổi vị thành niên.

 

Xin lỗi bạn về sự bất tiện này,

vui lòng quay lại khi bạn đã đủ 18 tuổi

Thông tin tài chính

Công bố bổ sung một số thông tin tại Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2023 – Số 427

Công bố bổ sung một số thông tin tại Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2023 – Số 427

11/07/2023

Tải về
Công bố bổ sung một số thông tin tại Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2022 – Số 426

Công bố bổ sung một số thông tin tại Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2022 – Số 426

11/07/2023

Tải về
Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2023

Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2023

11/07/2023

Tải về
Công bố bổ sung một số thông tin tại Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023

Công bố bổ sung một số thông tin tại Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023

13/04/2023

Tải về
Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2023

Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2023

13/04/2023

Tải về