Vui lòng nhập ngày sinh của bạn

Xin lỗi bạn về sự bất tiện này,

vui lòng quay lại khi bạn đã đủ 18 tuổi

TẦM NHÌN

Bước tiếp trăm năm

Để xứng tầm với lịch sử trên 100 năm hình thành và phát triển, vinh dự là Nhà máy duy nhất trong ngành đồ uống Việt Nam được Bác Hồ hai lần về thăm, HALICO phấn đấu trở thành doanh nghiệp sản xuất Rượu đầu tiên của Việt Nam gắn liền với sự phát triển trường tồn của đất nước và là cánh chim đầu đàn dẫn dắt ngành rượu của Việt Nam vươn ra thế giới.

TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

“Thương hiệu số 1 Việt Nam- hàng đầu Châu Á"

HALICO quyết tâm trở thành Doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh Cồn, Rượu phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, góp phần nâng cao ý thức tiêu dùng sản phẩm chất lượng cao, tạo dựng thương hiệu đẳng cấp trên bản đồ tiêu dùng quốc tế.

SỨ MỆNH

Giá trị cốt lõi

- Chất lượng hoàn hảo<br />
- Chuyên nghiệp mọi nơi

- Chất lượng hoàn hảo
- Chuyên nghiệp mọi nơi

- Truyền thống trăm năm<br />
- Trách nhiệm với cộng đồng

- Truyền thống trăm năm
- Trách nhiệm với cộng đồng

- Sáng tạo & không ngừng cải tiến<br />
- Sự hài lòng của khách hàng

- Sáng tạo & không ngừng cải tiến
- Sự hài lòng của khách hàng