Hội nghị người lao động năm 2017

Ngày 09/6, Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội – Halico đã tổ chức thành công “Hội nghị người lao động năm 2017. Tham dự hội nghị có các ông bà trong Ban lãnh đạo, trưởng phó các phòng ban cùng hơn 100 CB-CNV.ư

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và đề ra một số giải pháp để triển khai kế hoạch năm 2017; báo cáo kết quả công tác phong trào, tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, Quy chế dân chủ và chế độ chính sách cho Người lao động năm 2016, tổng hợp giải trình ý kiến, kiến nghị của người lao động tại hội nghị người lao động các đơn vị.

Hội nghị người lao động là diễn đàn đối thoại và trao đổi trực tiếp giữa Lãnh đạo công ty với cán bộ, Người lao động để Lãnh đạo Tổng công ty công ty nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải đáp các thắc mắc và tiếp thu ý kiến kiến nghị, đóng góp của người lao động nhằm tăng cường mối quan hệ, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người sử dụng lao động và tập thể người lao động.