Vui lòng xác nhận tuổi trước khi truy cập Website

HALICO cam kết uống có trách nhiệm. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần đảm bảo rằng bạn ở trên độ tuổi uống rượu hợp pháp và được phép xem trang web này một cách hợp pháp. Bằng cách nhấp vào xác nhận “Trên 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của trang web này. Nội dung này dành cho những người trong độ tuổi uống rượu hợp pháp, vui lòng không chia sẻ hoặc chuyển tiếp cho bất kỳ ai chưa đủ tuổi vị thành niên.

 

Xin lỗi bạn về sự bất tiện này,

vui lòng quay lại khi bạn đã đủ 18 tuổi

Thông báo cổ đông

Công văn số 309 v/v Ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Công văn số 309 v/v Ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

20/06/2022

Tải về
Quyết định số 11 – Phê duyệt đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Quyết định số 11 – Phê duyệt đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

19/05/2022

Tải về
Nghị quyết Số 10 – Họp HĐQT

Nghị quyết Số 10 – Họp HĐQT

19/05/2022

Tải về
Công bố thông tin: Bản cung cấp thông tin người nội bộ

Công bố thông tin: Bản cung cấp thông tin người nội bộ

22/04/2022

Tải về
Công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

Tải về