Vui lòng xác nhận tuổi trước khi truy cập Website

HALICO cam kết uống có trách nhiệm. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần đảm bảo rằng bạn ở trên độ tuổi uống rượu hợp pháp và được phép xem trang web này một cách hợp pháp. Bằng cách nhấp vào xác nhận “Trên 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của trang web này. Nội dung này dành cho những người trong độ tuổi uống rượu hợp pháp, vui lòng không chia sẻ hoặc chuyển tiếp cho bất kỳ ai chưa đủ tuổi vị thành niên.

 

Xin lỗi bạn về sự bất tiện này,

vui lòng quay lại khi bạn đã đủ 18 tuổi

Thông báo cổ đông

Công văn số 272 – Về việc xin phép gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2020

Công văn số 272 – Về việc xin phép gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2020

10/04/2020

Tải về
Nghị Quyết HĐQT Số 04 – Về việc thay đổi thời gian tổ chức đại hội

Nghị Quyết HĐQT Số 04 – Về việc thay đổi thời gian tổ chức đại hội

10/04/2020

Tải về
Thông báo số 123: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thông báo số 123: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

21/02/2020

Tải về
Thông báo Số 84 – Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thông báo Số 84 – Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

13/02/2020

Tải về
Nghị quyết Số 03 – Nghị quyết cuộc họp HĐQT Công ty

Nghị quyết Số 03 – Nghị quyết cuộc họp HĐQT Công ty

13/02/2020

Tải về