Vui lòng xác nhận tuổi trước khi truy cập Website

HALICO cam kết uống có trách nhiệm. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần đảm bảo rằng bạn ở trên độ tuổi uống rượu hợp pháp và được phép xem trang web này một cách hợp pháp. Bằng cách nhấp vào xác nhận “Trên 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của trang web này. Nội dung này dành cho những người trong độ tuổi uống rượu hợp pháp, vui lòng không chia sẻ hoặc chuyển tiếp cho bất kỳ ai chưa đủ tuổi vị thành niên.

 

Xin lỗi bạn về sự bất tiện này,

vui lòng quay lại khi bạn đã đủ 18 tuổi

Thông báo cổ đông

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 2019

22/01/2020

Tải về
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

22/01/2020

Tải về
Bản cung cấp thông tin của người nội bộ – Thành viên Ban kiểm soát

Bản cung cấp thông tin của người nội bộ – Thành viên Ban kiểm soát

29/11/2019

Tải về
Nghị Quyết số 1143 – ĐHĐCĐ bất thường 2019

Nghị Quyết số 1143 – ĐHĐCĐ bất thường 2019

28/11/2019

Tải về
Biên bản số 1142 – Họp ĐHĐCĐ bất thường 2019

Biên bản số 1142 – Họp ĐHĐCĐ bất thường 2019

28/11/2019

Tải về