Vui lòng xác nhận tuổi trước khi truy cập Website

HALICO cam kết uống có trách nhiệm. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần đảm bảo rằng bạn ở trên độ tuổi uống rượu hợp pháp và được phép xem trang web này một cách hợp pháp. Bằng cách nhấp vào xác nhận “Trên 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của trang web này. Nội dung này dành cho những người trong độ tuổi uống rượu hợp pháp, vui lòng không chia sẻ hoặc chuyển tiếp cho bất kỳ ai chưa đủ tuổi vị thành niên.

 

Xin lỗi bạn về sự bất tiện này,

vui lòng quay lại khi bạn đã đủ 18 tuổi

Công bố chất lượng

Bản tự Công bố chất lượng sản phẩm Cồn 70% vol

Bản tự Công bố chất lượng sản phẩm Cồn 70% vol

Tải về
Bản tự công bố chất lượng Nắp nhôm đỏ đen 29,7 x 56

Bản tự công bố chất lượng Nắp nhôm đỏ đen 29,7 x 56

Tải về
Bản tự công bố chất lượng Nắp nhôm xanh 28,4 x 18

Bản tự công bố chất lượng Nắp nhôm xanh 28,4 x 18

Tải về
Bản tự công bố chất lượng Rượu Mơ 25% vol

Bản tự công bố chất lượng Rượu Mơ 25% vol

Tải về
Bản tự công bố chất lượng Rượu Vodka Nếp cái hoa vàng 29,5% vol

Bản tự công bố chất lượng Rượu Vodka Nếp cái hoa vàng 29,5% vol

Tải về