Please confirm your age before accessing the Website

HALICO is committed to responsible drinking. That's why we need to make sure you're over the legal drinking age and legally allowed to view this site. By clicking confirm "Over 18" you agree to the terms of this site. This content is for people of legal drinking age, please do not share or forward it to anyone who is underage.

 

 

Xin lỗi bạn về sự bất tiện này,

vui lòng quay lại khi bạn đã đủ 18 tuổi

ACHIEVEMENTS

Along with a long history of construction and development, Halico has achieved many achievements and awards both domestically and internationally

Year 2008
Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển 2011, 2012

Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển 2011, 2012

Bộ Công thương - Hội trợ triển lãm công nghiệp Quốc tế

Cúp Vàng Thương hiệu hội nhập WTO

Cúp Vàng Thương hiệu hội nhập WTO

Bộ Công thương - Hội trợ triển lãm công nghiệp Quốc tế

Huy Chương Vàng cho sản phẩm Vodka Hà Nội

Huy Chương Vàng cho sản phẩm Vodka Hà Nội

Bộ Công thương - Hội trợ triển lãm công nghiệp Quốc tế

Giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi Tuyển chọn Rượu toàn quốc

Giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi Tuyển chọn Rượu toàn quốc

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch kết hợp cùng Bộ Công thương

Cúp Doanh Nhân Thành Đạt

Cúp Doanh Nhân Thành Đạt

Bộ Công thương - Hội trợ triển lãm công nghiệp Quốc tế

Thương hiệu Vàng

Thương hiệu Vàng

Bộ trưởng Bộ Công thương

Year 2009
Cúp Vàng Thương hiệu hội nhập WTO

Cúp Vàng Thương hiệu hội nhập WTO

Bộ Công thương - Hội trợ triển lãm công nghiệp Quốc tế

Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển 2011, 2012

Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển 2011, 2012

Bộ Công thương - Hội trợ triển lãm công nghiệp Quốc tế

Year 2010
Doanh Nghiệp Tiêu Biểu 2010

Doanh Nghiệp Tiêu Biểu 2010

Huân Chương Lao Động Hạng Nhất

Huân Chương Lao Động Hạng Nhất

Nhãn Hiệu Cạnh Tranh, Nhãn Hiệu Nổi Tiếng Việt Nam 2010

Nhãn Hiệu Cạnh Tranh, Nhãn Hiệu Nổi Tiếng Việt Nam 2010

Top 20 Doanh Nhân Tiêu Biểu Việt Nam

Top 20 Doanh Nhân Tiêu Biểu Việt Nam

Top 20 Nhãn Hiệu Nổi Tiếng Quốc Gia

Top 20 Nhãn Hiệu Nổi Tiếng Quốc Gia

Thương Hiệu Nổi Tiếng Quốc Gia 2010

Thương Hiệu Nổi Tiếng Quốc Gia 2010

Doanh Nhân Xuất Sắc Đất Việt

Doanh Nhân Xuất Sắc Đất Việt

Year 2012
Thương Hiệu Vàng – Slogan Ấn Tượng

Thương Hiệu Vàng – Slogan Ấn Tượng

Top 10 “Sản Phẩm Vàng – Dịch Vụ Vàng 2012”

Top 10 “Sản Phẩm Vàng – Dịch Vụ Vàng 2012”

Thực Phẩm Việt Vì Sức Khoẻ Người Việt

Thực Phẩm Việt Vì Sức Khoẻ Người Việt

Top 1000 DN nộp thuế TN lớn nhất VN 2012

Top 1000 DN nộp thuế TN lớn nhất VN 2012

Year 2015
Gold Medal - Vietnam Vodka of The Year

Gold Medal - Vietnam Vodka of The Year

New York International Spirits Competition

Silver Medal - Vodka of The Year

Silver Medal - Vodka of The Year

New York International Spirits Competition

Year 2019
Chứng nhận Hàng Việt Nam Tin Dùng

Chứng nhận Hàng Việt Nam Tin Dùng

Doanh nghiệp Kinh doanh Minh Bạch, Tin Cậy và Bền Vững 2019

Year 2020
Gold Winner - Vodka Hanoi Special 120

Gold Winner - Vodka Hanoi Special 120

New York International Spirits Competition

Bronze Winner - Thanh Mai

Bronze Winner - Thanh Mai

New York International Spirits Competition

Vietnam Producer of the Year - Halico

Vietnam Producer of the Year - Halico

New York International Spirits Competition