Please confirm your age before accessing the Website

HALICO is committed to responsible drinking. That's why we need to make sure you're over the legal drinking age and legally allowed to view this site. By clicking confirm "Over 18" you agree to the terms of this site. This content is for people of legal drinking age, please do not share or forward it to anyone who is underage.

 

 

Xin lỗi bạn về sự bất tiện này,

vui lòng quay lại khi bạn đã đủ 18 tuổi

News & Recruitment

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 09/10/2019 – EN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 09/10/2019 – EN

16/10/2019

Đợt tuyển dụng        Ngày 09 tháng 10 năm 2019 Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội được thành lập theo GCNĐKKD số: 0100102245, có trụ sở tại: 94 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh cồn, rượu, đồ uống có cồn và không có cồn. Căn cứ vào nhu cầu cán bộ, Công ty thông báo…

Read more

Latest news