Please confirm your age before accessing the Website

HALICO is committed to responsible drinking. That's why we need to make sure you're over the legal drinking age and legally allowed to view this site. By clicking confirm "Over 18" you agree to the terms of this site. This content is for people of legal drinking age, please do not share or forward it to anyone who is underage.

 

 

Xin lỗi bạn về sự bất tiện này,

vui lòng quay lại khi bạn đã đủ 18 tuổi

Hoạt động về nguồn – EN

Nhân kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019), hướng đến kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9; Thực hiện theo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ và nhiệm vụ sinh hoạt chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng về việc thực hiện tổ chức hoạt động về nguồn cho Đảng viên;  Với mục đích ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, nhằm giáo dục tinh thần yêu nước, ý chí chống giặc ngoại xâm, qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua học tập, rèn luyện, công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Đảng bộ Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội đã tổ chức chuyến sinh hoạt Về Nguồn cho các Đảng viên trong Công ty với hành trình: Hà Nội – Truông Bồn – Ngã ba Đồng Lộc  từ 21/8 đến 23/8/2019.
Một số hình ảnh đầy ý nghĩa trong chuyến đi Về nguồn 2019:
J.B