Vui lòng xác nhận tuổi trước khi truy cập Website

HALICO cam kết uống có trách nhiệm. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần đảm bảo rằng bạn ở trên độ tuổi uống rượu hợp pháp và được phép xem trang web này một cách hợp pháp. Bằng cách nhấp vào xác nhận “Trên 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của trang web này. Nội dung này dành cho những người trong độ tuổi uống rượu hợp pháp, vui lòng không chia sẻ hoặc chuyển tiếp cho bất kỳ ai chưa đủ tuổi vị thành niên.

 

Xin lỗi bạn về sự bất tiện này,

vui lòng quay lại khi bạn đã đủ 18 tuổi

Thông báo cổ đông

Công văn số 1054 về việc Lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Công văn số 1054 về việc Lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

28/10/2019

Tải về
Thông báo số 1028 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự DHCD bất thường

Thông báo số 1028 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự DHCD bất thường

14/10/2019

Tải về
Thông báo danh sách cổ đông số 997

Thông báo danh sách cổ đông số 997

7/10/2019

Tải về
Nghị quyết HĐQT công ty số 996

Nghị quyết HĐQT công ty số 996

7/10/2019

Tải về